Skip to content

Fire Drill & Evacuation Practice Y2020

Fire Drill & Evacuation Practice Y2020

ใกล้เข้ามาแล้วกับกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม นี้