การร่วมมือในมาตรการควบคุม โควิด-19

เรา เอเล็ตโต้ ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐฯ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ, จัดหาเจลแอลกอฮอล์, ควบคุมการสวมใส่แมส, จัด Social Distancing และสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น โดยจะดำเนินการจนกว่าทางรัฐฯ ประกาศยกเลิกหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือผู้มาติดต่องานทำการสวมใส่หน้ากากและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

After ELETTO’s Company Trip 2020

เก็บตกความสุข สุดผ่อนคลาย หลังการทำงานหนัก เราก็เที่ยวจัดหนักคือกัน…….

New Company

เอเล็ตโต้ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อรองรับการสร้างโรงงานใหม่ ในชื่อบริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการขยายตลาดแบรนด์ NITTO ในผลิตภัณฑ์พาเนลบอร์ด สวิตท์บอร์ด และตู้บอร์ดต่างๆ ตามออเดอร์ ตามแผนฯโรงงานจะได้เปิดดำเนินการนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้พิธีการสำคัญที่ได้ฤกษ์จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน นี้ คือ พิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานและปกปักษ์รักษาพนักงานทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป

KAIZEN Improvement

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มที่ระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมไคเซ็น ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เอเล็ตโต้ จะมีการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเอาประเด็นไคเซ็นที่ดีไปแชร์และขยายผลให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังผลลัพท์ที่ดีขึ้น ทำงานง่ายขึ้น โดยจะเริ่มให้มีการประชุมพรีเซ้นต์ในการประชุมคณะกรรมการ 5ส. ไคเซ็นต์ และความปลอดภัย ครั้งแรกวันที่ 16/09/2020 และจะมีการดำเนินต่อเนื่องในทุกๆเดือน นับแต่นี้ไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย