Fire Drill & Evacuation Practice Y2020

ใกล้เข้ามาแล้วกับกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม นี้

กิจกรรม QCC ปี 2563

ภาพบรรยากาศ การพรีเซ้นต์และตัดสินในกิจกรรม QCC ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อ 03/7/2020โดยมีทีม Super Car จากหน่วยงาน Production ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อลดปัญหาการเชื่อมงานผิดด้านถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตู้อบฆ่าเชื้อ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและป้องกันเชื้อโรคให้แก่พนักงาน บริษัทจึงได้อนุมัติจัดซื้อตู้อบอุลตร้าไวโอเลตเพื่อให้พนักงานมั่นใจในการทำความสะอาดแก้ว ถ้วย จาน ชาม ต่างๆ ว่าปลอดภัย-สบายใจปลอดโรคและทำงานได้อย่างเป็นสุข ต้องขอขอบคุณบริษัทที่ใส่ใจดูแลเราอย่างดี