New Company

เอเล็ตโต้ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อรองรับการสร้างโรงงานใหม่ ในชื่อบริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการขยายตลาดแบรนด์ NITTO ในผลิตภัณฑ์พาเนลบอร์ด สวิตท์บอร์ด และตู้บอร์ดต่างๆ ตามออเดอร์ ตามแผนฯโรงงานจะได้เปิดดำเนินการนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้พิธีการสำคัญที่ได้ฤกษ์จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน นี้ คือ พิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานและปกปักษ์รักษาพนักงานทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป