เอเล็ตโต้ เพื่ออนาคต

Our History

ความเป็นมาของเอเล็ตโต้

Shape
Eletto Picked05-08-20 - 206

บริษัท เอเล็ตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือน มีนาคม 2008 โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรม โรจนะ 2 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ภาคกลางของประเทศไทย

มีพื้นที่โรงงานทั้งหมด 32,000 m2 ทุนจดทะเบียนกว่า 400 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นหลักคือ บริษัท Nitto Kogyo Corporation 100 %

นโยบายบริษัท

บริษัทของเรานั้นให้ความสำคัญกับ「การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสังคม」ในการดำเนินธุกิจ อีกทั้งบริษัทของเรายังยึดมั่นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 「Environment」, ลูกค้า「Customer」, สังคม「Society」, เทคโนโลยี「Technology」, พนักงาน「Employee」

Certification

JQA-QMA14115

091

CM009

ความสามารถของพื้นที่ทำงาน

บริษัทของเราได้สร้าง 8 คำหลักขึ้นมา เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในพื้นที่การทำงาน และเป็นการดำเนินกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ

Q : QUALITY

C : COST

D : Delivery

H : Human

S : STOCK

S : SERVICE

S : SAFETY

S : 5S

ประวัติความเป็นมา

2008 - 2021

2008
ก่อตั้งบริษัทและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

2009
มกราคม - การก่อสร้างเฟส 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์
กุมภาพันธ์ - ย้ายสำนักงานใหญ่ (อยุธยา)
เมษายน - การส่งเบรกเกอร์ครั้งแรก
2010
มีนาคม - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001

2011
เมษายน - เสร็จสิ้นการก่อสร้างเฟสที่ 2
ตุลาคม - เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วม โรงงานสูง 2 เมตร
2012
มีนาคม - เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
กันยายน - รับรอง BOI ซ้ำ

2015
ตุลาคม - เริ่มต้นการผลิตหลัก Panel Board
2019
กุมภาพันธ์ - เริ่มงานประกอบ Breaker
สิงหาคม - รับผลิต (ส่วนใหม่)

2020
พฤศจิกายน – เริ่มงานแปรรูปอะไหล่ Breaker

2021
มกราคม – ย้ายแผนก Panel Board ไปยังกลุ่มบริษัทในเครือ