After ELETTO’s Company Trip 2020

เก็บตกความสุข สุดผ่อนคลาย หลังการทำงานหนัก เราก็เที่ยวจัดหนักคือกัน…….

Fire Drill & Evacuation Practice Y2020

ใกล้เข้ามาแล้วกับกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม นี้

KAIZEN Improvement

การพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มที่ระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กิจกรรมไคเซ็น ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เอเล็ตโต้ จะมีการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการใหม่โดยมุ่งเน้นการนำเอาประเด็นไคเซ็นที่ดีไปแชร์และขยายผลให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังผลลัพท์ที่ดีขึ้น ทำงานง่ายขึ้น โดยจะเริ่มให้มีการประชุมพรีเซ้นต์ในการประชุมคณะกรรมการ 5ส. ไคเซ็นต์ และความปลอดภัย ครั้งแรกวันที่ 16/09/2020 และจะมีการดำเนินต่อเนื่องในทุกๆเดือน นับแต่นี้ไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย