การร่วมมือในมาตรการควบคุม โควิด-19

เรา เอเล็ตโต้ ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐฯ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ, จัดหาเจลแอลกอฮอล์, ควบคุมการสวมใส่แมส, จัด Social Distancing และสเปรย์แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวม เป็นต้น โดยจะดำเนินการจนกว่าทางรัฐฯ ประกาศยกเลิกหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือผู้มาติดต่องานทำการสวมใส่หน้ากากและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

New Company

เอเล็ตโต้ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อรองรับการสร้างโรงงานใหม่ ในชื่อบริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการขยายตลาดแบรนด์ NITTO ในผลิตภัณฑ์พาเนลบอร์ด สวิตท์บอร์ด และตู้บอร์ดต่างๆ ตามออเดอร์ ตามแผนฯโรงงานจะได้เปิดดำเนินการนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้พิธีการสำคัญที่ได้ฤกษ์จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน นี้ คือ พิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่โรงงานและปกปักษ์รักษาพนักงานทุกคนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป

ตู้อบฆ่าเชื้อ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและป้องกันเชื้อโรคให้แก่พนักงาน บริษัทจึงได้อนุมัติจัดซื้อตู้อบอุลตร้าไวโอเลตเพื่อให้พนักงานมั่นใจในการทำความสะอาดแก้ว ถ้วย จาน ชาม ต่างๆ ว่าปลอดภัย-สบายใจปลอดโรคและทำงานได้อย่างเป็นสุข ต้องขอขอบคุณบริษัทที่ใส่ใจดูแลเราอย่างดี