ร่วมงานกับเรา

ELETTO (THAILAND) CO., LTD.

ตำแหน่งงานเปิด

Interpreter
( ปิดรับสมัคร )

Work Location : Phra Nakhon Sri Ayutthaya

The Qualications;

 1. Female ,Thai Nationality, Age 23-32 years old.
 2. Bachelor’s Degree Japanese or related.
 3. Japanese language (JLPT) level N2 or N1
 4. Computer Skill : Can use Microsoft Office
 5. Have experience in translating for Administration Department such as Accounting section, HR, Purchase section, BOI section, and Production control.
 6. Min experience 2-3 year.
 1. Interpret Thai-Japanese in Admin Department (cover in Account & BOI, HR&GA/IT and Purchase) to support communication between Thai staff and Japanese.
 2. Translate the document such as Policy,Standard,Manual,Procedure and internal memo etc.
 3. Responsible for provide secretarial, meetings arrangement, appointment and administrative functions.
 4. Interpret in Board of Director meeting

Purchase Staff
( ปิดรับสมัคร )

Work Location : Phra Nakhon Sri Ayutthaya

The Qualications;

 1. Male & Female ,Thai Nationality, Age 23-26 years old.
 2. Bachelor’s Degree Business Management.
 3. Min Experience 2 Years.
 4. Computer Skill : Basic Of Microsoft Office
 1. Responsible for domestic and oversea supplier.
 2. Responsible for planning forecasting order.
 3. Follow up Delivery with supplier.
 4. Responsible General order.
 5. Prepare Documents of section control.

IT System
( ปิดรับสมัคร )

Work Location : Phra Nakhon Sri Ayutthaya

The Qualications;

 1. Age between 25-32 years old. Thai Nationality only.
 2. Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Science (Information Technology), or related flied.
 3. 3 – 5 years working experience in IT
 4. Have knowledge in setup, install,troubleshooting in hardware/Software/Network.
 5. Experience in networking knowledge on LAN, VPN , DNS, DHCP and TCP/IP and Network Security.
 6. Knowledge in Microsoft Windows Server 2008,2012, Active Directory,virtualization system (VMWare).
 7. Audit and IT training about security for users.
 8. Control IT Asset , License Continue MA for all Software,Hardware.
 9. Good communication in both Thai and English.
 10. 10.Coordinator and Management Report to HQ.
 1. Troubleshooting for Hardware/Software/Network
 2. Monitoring Server , Job Backup , Restore Data.
 3. Administrator for all server.
 4. Management report to HQ.
 5. Continue MA for all Hardware/Software
 6. IT Audit and training user about IT-Security 

Account Staff
( ปิดรับสมัคร )

Work Location : Phra Nakhon Sri Ayutthaya

The Qualications;

 1. Female ( Age 23-26 Years Old )
 2. Bachelor’s Degree in Accounting
 3. Min Experience Accounting job 3-5 Years
 4. Computer : MS Word, Excel, Power Point
 5. Good command in English
 1. Record Account Payable. (A/P)
 2. Record Account Receivable.(A/R)
 3. Record-input in system,issue Receive-Payment voucher.
 4. Petty Cash :Record issue petty cash voucher.
 5. Prepare VAT and withholding Tax.
 6. Fixed Asset register.
 7. Assign by manager.

Employee Benefits

สวัสดิการพนักงาน

 • รถรับส่งพนักงาน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะกลางคืน
 • ค่าตำแหน่ง
 • เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือบิดามารดา คู่สมรส เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมฯ
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • เงินรางวัลอายุงาน
 • เงินสินน้ำใจเกษียณอายุ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ยูนิฟอร์ม

วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งอีเมล พร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Eletto (Thailand) Co.,Ltd.