บรรยากาศพื้นที่ปฏิบัติงาน

ด้านหน้าบริษัท

Eletto_Picked_05-08-20 - 134
พื้นที่ต้อนรับลูกค้า

พื้นที่ต้อนรับลูกค้าและแขกผู้มาเยือน

Shape

ออฟฟิศ

Shape
Eletto_Picked_05-08-20 - 233
Eletto_Picked_05-08-20 - 201

การพูดคุยกันในพื้นที่ปฏิบัติงาน

การร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม

Shape
Eletto_Picked_05-08-20 - 025
Eletto_Picked_05-08-20 - 048

การนำเสนอผลงาน

การรายงานประจำเดือน

Shape
Eletto_Picked_05-08-20 - 063
Eletto_Picked_05-08-20 - 110

โรงอาหาร

การดูแลสุขอนามัย

Shape
Eletto_Picked_05-08-20 - 086
MolliDolly-05-08-20 - 253

มุมพักผ่อน