ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุม ตู้สวิทซ์บอร์ด นิตโต Nitto รุ่น CH ผลิต จำหน่าย โดย เอเล็ตโต้ Eletto ประเทศไทย

สี ไลท์เบจ (5Y7/1) (สมาคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่น D25-70B)
วัสดุ เหล็ก
แผ่นเพลท แผ่นเหล็ก(1.6mm)
การใช้งาน / การป้องกัน ใช้ภายในอาคาร ระดับการป้องกัน iP65
ความหนา ประตู: 1.6 มม./ ส่วนตู้หนา: 1.2 มม.
ที่จับ มีประตู และตัวล้อก (แสตนเลส) (เล็ก) ความสูงไม่เกิณ 400 มม. (ใหญ่) ความสูงไม่เกิน 500 มม.
แบบประตู ประตูเดี่ยว
120 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CH12-152 150 200 120 100 150 103 2.1
CH12-22 200 200 120 150 150 103 2.6
CH12-225 200 250 120 150 200 103 3.1
CH12-252 250 200 120 200 150 103 3
CH12-253 250 300 120 200 250 103 4.2
CH12-32 300 200 120 250 150 103 3.5
CH12-325 300 250 120 250 200 103 4.2
CH12-33 300 300 120 250 250 103 4.9
CH12-43 400 300 120 350 250 103 6.2
160 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CH16-152 150 200 160 100 150 143 2.4
CH16-22 200 200 160 150 150 143 2.9
CH16-225 200 250 160 150 200 143 3.4
CH16-252 250 200 160 200 150 143 3.4
CH16-2525 250 250 160 200 200 143 4
CH16-253 250 300 160 200 250 143 4.7
CH16-32 300 200 160 250 150 143 3.9
CH16-325 300 250 160 250 200 143 4.6
CH16-33 300 300 160 250 250 143 5.3
CH16-34 300 400 160 250 350 143 6.7
CH16-44 400 400 160 350 350 143 8.4
CH16-45 400 500 160 350 450 143 10.1
CH16-55 500 500 160 450 450 143 12.2
200 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CH20-33 300 300 200 250 250 183 5.8
CH20-34 300 400 200 250 350 183 7.2
CH20-43 400 300 200 350 250 183 7.2
CH20-44 400 400 200 350 350 183 9
CH20-45 400 500 200 350 450 183 10.8
CH20-54 500 400 200 450 350 183 10.8
CH20-55 500 500 200 450 450 183 12.9
250 mm
top
รหัสสินค้า ขนาดภายนอก ขนาดแผ่นเพลท ความลึกที่ใช้ได้จริง
(X)
น้ำหนัก
(Kg.)
กว้าง
(A)
สูง
(B)
ลึก
(C)
กว้าง
(F)
สูงt
(G)
CH25-34 300 400 250 250 350 233 7.9
CH25-44 400 400 250 350 350 233 9.8
CH25-66 600 600 250 550 550 233 18.6